Nekustamie īpašumi

SIA ”BAIBIŅA” iznomā telpas tai piederošajā industriālās ražošanas ēkā, kas atrodas Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās zonas teritorijā, ļoti izdevīgā vietā – blakus pilsētas centrālajai ielai un 900 m attālumā no šoseju Rīga – Maskava un Daugavpils – Sanktpēterburga krustojuma. SIA ”BAIBIŅA” nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,6 ha platībā, ražošanas ēkas (tās kopējā platība 12593 kvm), kurā dažādās vietās izvietoti trīs administratīvi – saimnieciskie bloki divos stāvos ar aptuveno platību 800 kvm katrs (tajos iespējams ierīkot gan birojus, gan garderobes, gan sanitāri- saimnieciskās telpas u.tml.). Ēka (izmērs 156 m* 72 m ) ir būvēta no dzelzsbetona konstrukcijām ar nesošo kolonnu tīklu 12 m*24 m; griestu vidējais augstums ir 10,5 m, augstums līdz sijām – 7,2 m.

SIA ”BAIBIŅA” veic iznomāto telpu, kā arī ar to saistīto uzņēmumu biroju un tirdzniecības ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu, nodrošina tai pieguļošo zemju teritoriju pārvaldīšanu.

Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa organizēšana:

  • Telpu nomniekiem tiek nodrošināta pilnvērtīga komunālo pakalpojumu saņemšana;
  • Regulāri tiek apsekoti nekustamie īpašumi, ēku komunikācijas, savlaicīgi tiek organizēta bojājumu novēršana;
  • Tiek veikta nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšana, uzkopšana, labiekārtošana un remonts.